Apakah saya dibolehkan untuk mentransfer dana Dompet saya dari Dompet klien lain?

Tidak boleh.